Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lívia Lukáčová, Veľká Ida 37, 044 55, IČO: 53 142 012, DIČ: 1075770091, elérhetőségek: info@pizzerialuga.sk, +421 908 111 690; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.pizzerialuga.sk weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szlovák köztársaság területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.Szolgáltató az étterem ételrendelési szolgáltatásait gyűjti össze. A Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre. Szolgáltató közvetítő kereskedői tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja az étteremnek. A Szolgáltatás ára 0,90€, 1,20€ és 1,50€, az Áruk pedig ugyanannyiba kerülnek, mintha azt telefonon vagy személyesen rendelné meg a Felhasználó.A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására vonatkozóan jön létre. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Korábbi rendeléseim" menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve szlovák.Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni.

2. Megrendelés

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.A megrendelés a +421 908 111 690 t.sz.-on keresztül, vagy elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a szállítási címet. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Megrendelem" gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat az étteremnek. Az étterem elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje 60 perc, ebédek idején 75 perc, maximum 90 perc. A kiszállítást o következő területekre végzi a Szolgáltató: Komárovce, Cestice, Čečejovce, Mokrance, Rešica, Buzica, Vyšný Lanec, Nižný Lanec, Perín - Chym, Gomboš, Veľká Ida, Košice - Šaca, Bočiar, Dobogov, Kechnec, Moldava nad Bodvou, Budulov. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal visszaigazolja a rendelés adatait. A visszaigazoló sms tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. A Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Fizetési feltételek

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató továbbította. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya, ill. számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg az étterem alkalmazottja számára.

4. Elállás

A Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem Szolgáltatóval, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

5. Panaszkezelés

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím: Lívia Lukáčová, Veľká Ida 37, 044 55
E-mail cím: info@pizzerialuga.sk
Telefonszám: +421 907 953 883

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az árut szolgáltató étteremhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az étteremmel szemben tudja érvényesíteni. Szolgáltató az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a kiszállított áruk minőségéért nem tartozik felelősséggel.

6. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

9.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

9.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Ez a weboldal sütiket használ a weboldal funkcionalitásának biztosításához és az internetes forgalmi statisztikák beszerzéséhez. További információk.